Agoria: Be the change Shaping the future of work

4 doelstellingen voor een duurzame arbeidsmarkt Lees de samenvatting van de studie

1 Upgrading-van-de-skills-van-alle-medewerkers

Upgrading van de skills van alle medewerkers

Strategie

De digitalisering en economische dynamiek zullen een impact hebben op de inhoud van vrijwel elke job, op alle niveaus. Het gemiddelde gewenste niveau van digitale competenties neemt overal toe en ook het gewenste niveau van algemene vaardigheden komt hoger te liggen.

Actiedomein
 • Proactief upgraden van digitale en bijhorende skills van werkenden.
2 Omscholing-van-werkenden-en-werklozen

Omscholing van werkenden en werklozen

Strategie

310 000 werkenden (werkenden of werklozen) moeten tegen 2030 omgeschoold worden, om ze in een duurzame job aan de slag te kunnen houden of te brengen. Sommige mensen (150 000) zullen een matige omscholing van 2 tot 6 maanden nodig hebben, voor andere werkenden (160 000) is een intensieve omscholing van 6 tot 18 maanden noodzakelijk.

Actiedomein
 • Gericht communiceren over opportuniteiten op de arbeidsmarkt.
 • Uitwerken van professionele omscholingsprogramma’s voor werklozen.
 • Lanceren van omscholingsprogramma’s voor jobprofielen in gevaar.
 • Vergemakkelijken van interregionale mobiliteit.
 • Flexibeler maken van de arbeidsmarkt en aanpassen van de sociale zekerheid zodat mensen makkelijker kunnen overstappen naar een duurzame job.
3 Activering

Activering

Strategie

584 000 vacatures zullen niet ingevuld geraken in 2030 als we niet de nodige maatregelen nemen. Om aan die grote vraag naar werkenden te kunnen voldoen, moeten zoveel mogelijk mensen geactiveerd worden. De analyse uit Shaping the future of work geeft aan dat activering 268 000 vacatures kan invullen. Agoria stelt 4 categorieën van activeringsmaatregelen voor:

Actiedomein
I

Niet-werkenden activeren om 193 000 vacatures in te vullen

 • Groter maken van het financiële verschil tussen werken en niet werken.
 • Vergemakkelijken van de combinatie werk-privéleven.
 • Verhogen van de Inzetbaarheid van laaggeschoolden door technologie.
 • Verbeteren van de toegang tot arbeid voor mensen met een migratieachtergrond.
 • De werkomstandigheden van 55+ aanpassen en hun verloning minder afhankelijk maken van hun anciënniteit en meer van hun marktwaarde.
 • Het systeem van brugpensioen versneld laten uitdoven.
II

Economische migratie aanwakkeren om 29 000 vacatures in te vullen

 • Aantrekken van economische migranten voor specifieke knelpuntjobs.
III

Meer en/of langer werken om 15 000 vacatures in te vullen

 • Incentives om meer en/of langer te werken.
 • Het opnemen van specifieke rollen, zoals coaching/training, aan het einde van de carrière stimuleren.
IV

Studietrajecten en studiekeuze beter op de arbeidsvraag afstemmen om 31 000 vacatures in te vullen

 • Studenten beter informeren over de evoluties op de arbeidsmarkt.
 • Financiële en andere mechanismes introduceren om jongeren aan te zetten tot toekomstgerichte studiekeuze.
 • Verhogen van het budget voor STEM-studietrajecten.
 • Digitale en aanverwante vaardigheden een prominentere plek geven in alle studierichtingen.
 • Groter maken van het financiële verschil tussen werken en niet werken.
 • Vergemakkelijken van de combinatie werk-privéleven.
 • Verhogen van de Inzetbaarheid van laaggeschoolden door technologie.
 • Verbeteren van de toegang tot arbeid voor mensen met een migratieachtergrond.
 • De werkomstandigheden van 55+ aanpassen en hun verloning minder afhankelijk maken van hun anciënniteit en meer van hun marktwaarde.
 • Het systeem van brugpensioen versneld laten uitdoven.
 • Aantrekken van economische migranten voor specifieke knelpuntjobs.
 • Incentives om meer en/of langer te werken.
 • Het opnemen van specifieke rollen, zoals coaching/training, aan het einde van de carrière stimuleren.
 • Studenten beter informeren over de evoluties op de arbeidsmarkt.
 • Financiële en andere mechanismes introduceren om jongeren aan te zetten tot toekomstgerichte studiekeuze.
 • Verhogen van het budget voor STEM-studietrajecten.
 • Digitale en aanverwante vaardigheden een prominentere plek geven in alle studierichtingen.
4 Productiviteit-verhogen

Technologie als facilitator

Strategie

Productiviteitsverhoging voorkomt de vraag naar 208 000 extra jobs.

Actiedomein
 • De arbeidsvraag verminderen door versnelde digitalisering in onderwijs, gezondheid en diensten.
Agoria maakt gebruik van cookies. Door de website te blijven gebruiken gaat u akkoord met ons privacy beleid. Ik ga akkoord Meer info?